Περιλαμβάνει τις παρακάτω Συλλογές

  1. Η αίσθηση της Πρακτικής

  2. Παρουσίαση Πρακτικής - Χρήσιμες Οδηγίες

  1. Δημιουργώ Συνθήκες Χαλάρωσης

  2. Η Φροντίδα του Εαυτού

  3. Animal Spirit

  1. Αναπτύσσοντας την Πρόθεση Φροντίδας

  2. Το ταξίδι της Αναζήτησης - Γη

  3. Το Ταξίδι της Αναζήτησης - Νερό

  4. Το Ταξίδι της Αναζήτησης - Το μονοπάτι της Sankalpa

  1. Πρόσωπο

  2. Πλάτη

  3. Χέρια

  4. Πόδια

  1. Κρύο - Ζέστη

  2. Βαρύ- Ελαφρύ

  3. Σκληρό - Απαλό

  4. Απλότητα - Πολυπλοκότητα

  5. Βεβαιότητα - Αβεβαιότητα

  1. Θυμός Ι

  2. Θυμός ΙΙ

  3. Θλίψη

  4. Το Δικό σου Συναίσθημα

About this course

 • 58 μαθήματα
 • 41 ώρες περιεχομένου βίντεο