Έναρξη Οκτώβριος

Ζωντανά Διαδραστικά - Σύγχρονα

  1. Yoga Nidra - ZOOM - Τετάρτη 20:45

  2. YIN YOGA - ZOOM - Τρίτη 20:45

  3. Ayurvedic Bahiranga Yoga - ZOOM - Πέμπτη 20:45

  1. Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΖΟΟΜ

  1. ΗΧΟΣ και Εικόνα - Τεχνικές Συμβουλές

About this course

 • 5 μαθήματα
 • 0 ώρες περιεχομένου βίντεο