Περιλαμβάνει τις παρακάτω Συλλογές

 • 1

  NEO! Αταραξία και η Απελευθέρωση της Δύναμης του Νεφρού - Jala tattwa

  • Εβδομάδα 1 - Αταραξία και η Eλευθέρωση της Δύναμης του Νεφρού - Jala tattwa

  • Εβδομάδα 2 - Αταραξία και η Eλευθέρωση της Δύναμης του Νεφρού - Jala tattwa

  • Εβδομάδα 3 - Αταραξία και η Eλευθέρωση της Δύναμης του Νεφρού - Jala tattwa

  • Εβδομάδα 4 - Αταραξία και η Eλευθέρωση της Δύναμης του Νεφρού - Jala tattwa

 • 2

  Πραότητα και η Eπίγνωση της έκφρασης στο Πρόσωπο

  • Τι δουλεύουμε σε αυτη την ενότητα.....

  • Εβδομάδα 1 . Πραότητα και η Έκφραση στο Πρόσωπο. Ισχία - Ενεργοποίηση

  • Εβδομάδα 2- Πραότητα και η Έκφραση στο Πρόσωπο - Απλά είμαι... Καθοδηγεί η Μαρία!

  • Εβδομάδα 3 . Πραότητα και η Έκφραση στο Πρόσωπο. Ισχία - Ενεργοποίηση

  • Εβδομάδα 4 . Πραότητα και η Έκφραση στο Πρόσωπο. Ελευθέρωση του στοιχείου του νερου Jala tatwa Nadi

 • 3

  Καλλιεργώντας την Σταθερότητα

  • Εβδομάδα 1- Καλλιεργώντας την σταθερότητα. Ενδυνάμωση ποδιών

  • Εβδομάδα 2- Καλλιεργώντας την σταθερότητα. Ενδυνάμωση ποδιών

  • Εβδομάδα 3- Καλλιεργώντας την σταθερότητα. Ενδυνάμωση ποδιών. Αναστραμένη Asana το Κερακι

 • 4

  Απελευθέρωση Λεκάνης - Η πνευματική διάσταση του "Αφήνομαι"

  • Εβδομάδα 1- 2 Απελευθέρωση Λεκάνης - Η Πνευματική διάσταση του "Αφήνομαι"

  • Εβδομάδα 3-4 Απελευθέρωση Λεκάνης - Η Πνευματική διάσταση του "Αφήνομαι"

 • 5

  Ελευθέρωση Θώρακα - "Άνοιγμα" προς την επικοινωνία- Vishuddhi Chakra

  • Τι δουλέυουμε σε αυτη την ενότητα...

  • Εβδομάδα 1- Ελευθέρωση Θώρακα- Άνοιγμα προς την επικοινωνία

  • Εβδομάδα 2- Ελευθέρωση Θώρακα- Άνοιγμα προς την επικοινωνία

  • Εβδομάδα 3- Ελευθέρωση Θώρακα- Άνοιγμα προς την επικοινωνία - Marma Yoga

  • Εβδομάδα 4- Ελευθέρωση Θώρακα- Άνοιγμα προς την επικοινωνία - Marma Yoga

 • 6

  Pritvi tattwa . Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους - Σύνδεση με την Γη

  • Εβδομάδα 1 - Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους, Γειώνομαι & Marma Yoga

  • Εβδομάδα 2 - Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους - Συνδεση με το σώμα και το Cosmos , σημεία αποβολής του Stress - Marma Yoga

  • Εβδομάδα 3 - Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους - Η ευγνωμοσύνη για το σώμα

  • Εβδομάδα 4 - Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους - Η ευγνωμοσύνη για το σώμα

  • Εβδομάδα 5 - Ελευθέρωση Πυελικού Εδάφους -Η Πανσέληνος του Χιονιού

 • 7

  Vayu Tattwa - Ο Άνεμος και η Συμπονια - "άνοιγμα" του Θώρακα

  • Τι ειναι τα Gunas.....

  • Εβδομάδα 1 - Ο Άνεμος και η Συμπόνια - Ενεργειακή Ροή στο Θώρακα

  • Εβδομάδα 2 - Ο Άνεμος και η Συμπόνια - Sattwa Tama Guna & Marma Yoga

  • Εβδομάδα 3-4 - Ο Άνεμος και η Συμπόνια - Sattwa Tama Guna & Marma Yoga

 • 8

  Agni Tattwa- Το στοιχείο της φωτιάς- Εστίαση, οργάνωση, Μεταβολισμός

  • Τι θα δουλέψουμε σε αυτη την ενότητα....

  • Εβδομάδα 1& 2 - Agni Tattwa- Το στοιχείο της φωτιάς- Εστίαση, οργάνωση, Μεταβολισμός

  • Εβδομάδα 3& 4 - Agni Tattwa- Το στοιχείο της φωτιάς- Εστίαση, οργάνωση, Μεταβολισμός Agnisara kriya, kapalpadhi

 • 9

  Ελευθέρωση Σπομδυλικής στήλης

  • Happy Diwali!! Εβδομάδα 1 - Ελευθέρωση Σπονδυλικής Στήλης

  • Εβδομάδα 2 - Ελευθέρωση Σπονδυλικής Στήλης -Back Bends

  • Εβδομάδα 3 - Ελευθέρωση Σπονδυλικής Στήλης -Back Bends

  • Εβδομάδα 4 - Ελευθέρωση Σπονδυλικής Στήλης -Back Bends

 • 10

  Πρακτική 1 - Ενδυνάμωση των κοιλιακών - Ενίσχυση Αυτοεκτίμησης και Εστίασης

  • Τι θα δουλέψουμε σε αυτή την ενότητα....

  • Εβδομάδα 1a - Αξίζω

  • Εβδομάδα 1b - Αξίζω

  • Εβδομάδα 2a - Αυτοεκτίμηση & το Στοιχείο της Φωτιάς

  • Εβδομάδα 3 - Αυτοεκτίμηση & Tratak - Οι Ποιότητες Θερμό-ψυχρό στο Σώμα

  • Εβδομάδα 3b - Αυτοεκτίμηση & Tratak - Οι Ποιότητες Θερμό-ψυχρό στο Σώμα

  • Εβδομάδα 4α - Αυτοεκτίμηση & Tratak - Οι Ποιότητες Θερμό-ψυχρό στο Σώμα

  • Εβδομάδα 4b - Αυτοεκτίμηση & Tratak - Οι Ποιότητες Θερμό-ψυχρό στο Σώμα

 • 11

  Πρακτική 2 - Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Τι δουλεύουμε σε αυτη την ενότητα...

  • Εβδομάδα 1 - Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Εβδομάδα 1b - Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Εβδομάδα 2a - Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Εβδομάδα 2b - Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Εβδομάδα 3a- Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar

  • Εβδομάδα 3β- Ενδυνάμωση Γλουτιαίων και η Chandra Namaskar και η αρετή της υπομονής

  • Εβδομάδα 4 - Καλοσωρίζοντας την νέα Εποχή και την Πανσέληνο

 • 12

  Πρακτική 3 - Απελευθερωση Ισχίων - Nadi sodhana και ο Παρατηρητής των Αισθήσεων......

  • Τι δουλεύουμε σε αυτη την ενότητα....

  • Εβδομάδα 1 - Απελευθερωση Ισχίων - Nadi sodhana και ο Παρατηρητής των Αισθήσεων......

  • Εβδομάδα 2 - Απελευθερωση Ισχίων - Nadi sodhana και ο Παρατηρητής των Αισθήσεων......

  • Εβδομάδα 2b - Απελευθερωση Ισχίων - Nadi sodhana και ο Παρατηρητής των Αισθήσεων......

  • Εβδομάδα 3a - Απελευθερωση Ισχίων - Nadi sodhana και ο Παρατηρητής των Αισθήσεων......

  • Εβδομάδα 3β - Απελευθέρωση Ισχίων - Nadi sodhana και Όπου κατευθύνω την προσοχή μου πάει και η ενέργεια μου........

  • Εβδομάδα 4a - Surya Namaskara με Surya mantra - Nadi sodhana και πανσέληνος

  • Εβδομάδα 4a - Surya Namaskara με Surya mantra - Nadi sodhana και η ιστορία του Τσάρου

 • 13

  Πρακτιή 4 - Earthing....και η ενεργειακή ροή στο σώμα

  • Τι δουλεύουμε σε αυτη την ενότητα....

  • Εβδομάδα 1 - Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana

  • Εβδομάδα 2α - Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana

  • Εβδομάδα 2b- Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana

  • Εβδομάδα 3a- Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana και ida Pingala

  • Εβδομάδα 3b- Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana και ida Pingala

  • Εβδομάδα 4a- Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana και ida Pingala

  • Εβδομάδα 4b- Earthing και η ενεργειακή ροη στα ρουθούνια με την τεχνική Nadi Sodhana και κρατημα αναπνοής

 • 14

  Η σύνδεση της λεκανης με τις ωμοπλάτες.....Drastha - Ο Παρατηρητής

  • Με τι θα δουλέψουμε σε αυτή την ενότητα.....

  • Εβδομάδα 1- Ο παρατηρητής.... Η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 1β- Ο παρατηρητής.... Η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 2α - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 2β - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 3α - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 3β - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 4α - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

  • Εβδομάδα 4β - Ο Παρατηρητής και η σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης

 • 15

  Micro Movements για την απελευθέρωση της ωμοπλάτης - Θετικά Συναισθήματα.

  • Με τι θα δουλέψουμε σε αυτή την ενότητα.....

  • Εβδομάδα 1 - Θετικά Συναισθήματα - Micro Movements για την Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

  • Εβδομάδα 2α- Shakti Series, Εστίαση στην Ωμοπλάτη

  • Εβδομάδα 3α- Shakti Series, Εστίαση στην Ωμοπλάτη, Micro movements

  • Εβδομάδα 3b- Shakti Series, Εστίαση στην Ωμοπλάτη, Micro movements

  • Εβδομάδα 4a- Shakti Series, Εστίαση στην Ωμοπλάτη, Micro movements

  • Εβδομάδα 4b- Shakti Series, Εστίαση στην Ωμοπλάτη, Micro movements

 • 16

  Απελευθέρωση Ωμοπλάτης - Δημιουργικότητα & Έκφραση - Το στοιχείο του Αέρα

  • Tι θα δουλέψουμε σε αυτήν την ενότητα....

  • Εβδομάδα 1a - Δημιουργικότητα & Έκφραση -Το Στοιχείο του Αέρα - Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

  • Εβδομάδα 1b - Δημιουργικότητα & Έκφραση -Το Στοιχείο του Αέρα - Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

  • Εβδομάδα 2 - Δημιουργικότητα & Έκφραση - Το Στοιχείο του Αέρα - Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

  • Εβδομάδα 3a - Δημιουργικότητα & Έκφραση - Το Στοιχείο του Αέρα - Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

  • Εβδομάδα 3b - Δημιουργικότητα & Έκφραση - Το Στοιχείο του Αέρα - Απελευθέρωση Ωμοπλάτης

 • 17

  Η ενεργειακή ροη στο σώμα και η εμβιομηχανική των πελμάτων..../ Προσεχώς

  • Τι δουλεύουμε σε αυτη την ενότητα.....

  • Εβδομάδα 1 -Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 1β -Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος- καλές απόκριες

  • Εβδομάδα 2α-Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 2β-Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 3α-Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 3b-Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 4-Η ενεργειακή ροή στα ρουθούνια και η εμβιομηχανική του πέλματος

  • Εβδομάδα 5α - Η εμβιομηχανική του πέλματος και η πρακτική Nadi Sodhana

 • 18

  Ισχιο

  • Bahiranga Yoga july week 1

  • Bahiranga Yoga July week 2b hips

  • Bahiranga Yoga july week 3a Hips

  • Bahiranga Yoga July week 3b Hips

  • Bahiranga Yoga July week 4 Hips