Περιλαμβάνει τις παρακάτω Συλλογές

  1. Τι θα δουλέψουμε σε αυτη την ενότητα....

  2. Εβδομάδα 1 - Agni tattwa - Το στοιχείο της φωτιάς - εστίαση στην περιοχή της κοιλιάς

  3. Εβδομάδα 2,3 - Agni tattwa - Το στοιχείο της φωτιάς - εστίαση στην περιοχή της κοιλιάς

  1. Τι θα δουλέψουμε σε αυτήν την ενότητα....

   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  2. Εβδομάδα 1 - Απελευθέρωση Αυχένα - Ωμοπλάτη

  3. Εβδομάδα 2 - Απελευθέρωση Αυχένα - Ωμοπλάτη

  4. Εβδομάδα 3 - Απελευθέρωση Αυχένα - Ωμοπλάτη

  5. Εβδομάδα 4 - Απελευθέρωση Αυχένα - Ωμοπλάτη

  1. Με τι θα δουλέψουμε σε αυτή την ενότητα.....

   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  2. Εβδομάδα 1 - Σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης / ο Παρατηρητής

  3. Εβδομάδα 2 - Σύνδεση ωμοπλάτης και λεκάνης / ο Παρατηρητής

  4. Εβδομάδα 3 - Σύνδεση Ωμοπλάτης και Αυχένας / ο Παρατηρητής

  5. Εβδομάδα 4 - Σύνδεση Ωμοπλάτης και Αυχένας / ο Παρατηρητής

  1. Εβδομάδα 1 - Ενδυνάμωση κοιλιακών - πόνοι στην μέση

  2. Εβδομάδα 2 - Ενδυνάμωση κοιλιακών - πόνοι στην μέση

  3. Εβδομάδα 3 - Ενδυνάμωση κοιλιακών - πόνοι στην μέση

  4. Εβδομάδα 4 - Ενδυνάμωση κοιλιακών - πόνοι στην μέση

  1. Τι δουλεύουμε σε αυτή την ενότητα....

  2. Εβδομάδα 1 - Γιογκική Καψουλα

  3. Εβδομάδα 2 - Γιογκική Καψουλα

  4. Εβδομάδα 3 - Γιογκική Καψουλα

  1. Με τι θα δουλέψουμε σε αυτή την ενότητα.....

   ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
  2. Εβδομάδα 1-Περιοχή Εστίασης Ωμοπλάτες και Micro Movements

  3. Εβδομάδα 2-Περιοχή Εστίασης Ωμοπλάτες και Micro Movements

  4. Εβδομάδα 3- Περιοχη Εστίασης Ωμοπλάτη απο Καθιστή θέση

About this course

 • 34 μαθήματα
 • 26 ώρες περιεχομένου βίντεο