Περιλαμβάνει τις παρακάτω Συλλογές

 • 2

  ΝΕΟ!!!! ΑΝΑΠΝΟΗ

  • Λίγα λόγια για την αναπνοή......

   FREE PREVIEW
  • H Aνατομία της αναπνοής μέρος 1 - βαθιά κοιλιακή αναπνοή

   FREE PREVIEW
  • Πρακτική 1 Σύνδεση με την φυσική αναπνοή

  • Πρακτική 2- Σύνδεση με την φυσική αναπνοή και η θερμότητα

  • Πρακτική 3- Σύνδεση με την φυσική αναπνοή , ενεργοποίηση - χαλάρωση, Yin Yang

  • Πρακτική 4 - Σύνδεση με την κίνηση του αέρα στα ρουθούνια και οι ποιότητες Ξηρό-υγρό

  • Πρακτική 5 - Σύνδεση με την κίνηση του αέρα στα ρουθούνια και οι ποιότητες Βαρύ Ελαφρύ

  • Πρακτική 6 - Συνδεση με την κίνηση του αέρα στα ρουθούνια και οι ποιότητες Γρήγορό-Αργό

  • Πρακτική 7 - Σύνδεση με την κίνηση του αέρα στα ρουθούνια και στο θώρακα

  • Πρακτική 8 - Ο παρατηρητής της αναπνοής

  • Πρακτική 9 - Η Αναπνοή ως φίλος...

  • Πρακτική 10 - Ποια συναισθήματα νιώθω για την αναπνοή?

  • Πρακτική 11 - Εαν έχανα την αναπνοή μου.....

  • Πρακτική 12 - O ήχος της αναπνοής είναι το mantra So Ham

 • 3

  Πρακτική 11 - Χαμόγελο Smiling Meditation

  • Smiling Meditation

  • Smilling Meditation -χαμόγελο και αναδρομή ημέρας

  • Smilling Meditation -χαμόγελο και αναδρομή ημέρας- 2o μέρος

  • Smilling Meditation -χαμόγελο σε πρόσωπα κατά την αναδρομή ημέρας-

 • 4

  Πρακτική 1- Θερμό & Ψυχρό

  • Θερμό & Ψυχρό

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 5

  Πρακτική 2 - Βαρύ & Ελαφρύ

  • Βαρύ & Ελαφρύ

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 6

  Πρακτική 3 - Σκληρό & Μαλακό

  • Σκληρό & Μαλακό

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 7

  Πρακτική 4 - Λεπτοφυές & Χονδροειδές

  • Λεπτοφυές & Χονδροειδές

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 8

  Πρακτική 5 - Τραχύ - Απαλό

  • Απαλό & Τραχύ

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 9

  Πρακτική 6 - Επιτάχυνση & Επιβράδυνση

  • Επιτάχυνση & Επιβράδυνση + Αναδρομή Ημέρας

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 10

  Πρακτική 7 -Αναδρομή Ημέρας- Σκληρό & Μαλακό

  • Αναδρομή Ημέρας- Σκληρό & Μαλακό - Part 2

  • Γράψε μας τις παρατηρήσεις σου, μετά από μια εβδομάδα πρακτικής

 • 11

  Πρακτική 8- Υγρό & ξηρό, Αναδρομή ημέρας

  • Υγρό @ ξηρό, Αναδρομή ημέρας

 • 12

  Πρακτική 9 - Ευτυχία Δυστυχία, αναδρομή ημέρας

  • Week 9 - Ευτυχία Δυστυχία, αναδρομή ημέρας

 • 13

  Πρακτική 10 - Βαρύ Ελαφρύ, αναδρομή ημέρας

  • Βαρύ Ελαφρύ, αναδρομή ημέρας