Συλλογή περιλαμβάνει πρακτικές απο τις παρακάτω περιοχές στην Ελλάδα

 • 1

  Τι είναι το "Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα"

  • Παρουσίαση του "Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα¨

 • 2

  ΝΕΟ Σαμοθράκη

  • Hatha Yoga - Ενεργοποίηση του σώματος και πρακτική ¨Στήριξη στο Κεφάλι» Sirsasana.

 • 3

  Κύθηρα

  • Hatha Yoga & Sound Bath - Εδραιώνοντας την πιστη οτι είσαι ασφαλείς....

  • Πρακτική Καθοδηγούμενης χαλάρωσης με Live kalimba - 13 λεπτά

  • Hatha Yoga - Πρακτική 1 - Δαμάζοντας τον Φόβο - Η Επαφή με την Γη. Πέλματα, Λεκάνη και οι Ήχοι της φύσης.....

  • Hatha Yoga -Πρακτική 2 - Δαμάζοντας τον Φόβο - "Τι θα γίνει ΑΝ....? " και που ειναι τα όρια μου?

  • Hatha Yoga & Marma Yoga. Πρακτική με κίνηση και ενεργειακά κέντρα του σώματος. Περιοχή Ισχίο - Λεκάνη

  • Τεχνικές Αναπνοών - Μέρος Α , Εισαγωγή - Η Δροσιστική Αναπνοή - Sheetkali

  • Τεχνικές Αναπνοών - Μέρος Β, Η Πρακτική - Η Δροσιστική Αναπνοή - Sheetkali

  • Τεχνικές Αναπνοών - Μέρος Α. -Εισαγωγή και περιγραφή πρακτικής Bramari Pranayama .

  • Τεχνικές Αναπνοών - Μέρος Β. - Η πρακτική - Bramari Pranayama

  • Ayurveda - Διάλεξη Α.- Πως επαναφέρουμε αρμονία στο σώμα - Η διαχείριση της Υγείας!

  • Ayurveda - Διάλεξη Β. - Η Agni είναι ο Κυτταρικός Μεταβολισμός στο Σώμα...... πως τον ενεργοποιούμε?

  • Ayurveda - Διάλεξη Γ. - Τα 3 Gunas οι ενέργεις στο σύμπαν (Raja, Tamas Satwa) και πως μας χρησιμεύουν ?

 • 4

  Ποταμός Νέστος

  • Hatha Yoga - Νεστος - Πρωϊνή πρακτική Ισχίο και Ισορροπία

 • 5

  Ήπειρος

  • Hatha Yoga - Πρακτική 1 - Το Ενεργειακό Κανάλι του Στοιχείου της Γης - Prithvi tattwa

  • Hatha Yoga - Πρακτική 2 - Ενίσχυση Ανοσοποιητικού

  • Hatha Yoga - Πρακτική 3 - Το Ενεργεικό κανάλι του Στοιχείου του Νερού - Jala tattwa

  • Τεχνική Αναπνοών - Η Ujjay

  • Hatha Yoga- Πρακτική 4- Ελευθερωση Λεκάνης - Πυελικό εδαφος

 • 6

  Άγραφα - Μουζάκι

  • Morning Practice - Chandra Namaskara - Montanema Retreat

 • 7

  Αμοργός

  • Hatha Yoga - Πρακτική 1 - Πρωινή Ενέργεια

  • Τεχνική Αναπνοών - Παρατήρηση του Ήχου της Αναπνοής

 • 8

  Μάνη

  • Μάνη - Πρωινό sound Meditation

 • 9

  Αμπελιώνας Retreat - Αρκαδία

  • Πρακτική Hatha Yoga - Ενεργιακά κέντρα στο σώμα - Marma Yoga - Αμπελιώνας